Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De Groene Vink voor iStandaarden

De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.

Deelname is vrijwillig
De Groene Vink is geen officiële certificering of keurmerk van softwaresystemen, maar een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen. Meedoen aan de Groene Vink gebeurt op vrijwillige basis.

Toegangscriterium voor GGK  
Gemeenten die berichten willen uitwisselen via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK), moeten echter beschikken over software waarvan de berichten een Groene Vink hebben behaald. De Groene Vink is onderdeel van de toegangscriteria voor het GGK.

Groene Vink voor de releases van 2017

In maart 2017 wordt de Groene Vink uitgereikt voor de berichten van iWmo 2.1 en iJw 2.1. Alle geslaagde leveranciers ontvangen tijdens een feestelijke uitreiking een Groene Vink-kunstwerk. Voor de nieuwe release van iWlz, iWlz 1.2, kan geen Groene Vink worden behaald vanwege de geringe impact van de wijzigingen in deze release.

Eerste editie met Groene Vink-module
Anders dan voorgaande jaren werkt de Groene Vink 2017 met een module: de Groene Vink-module. Via de module, die Zorginstituut Nederland heeft ontwikkeld, kunnen softwareleveranciers zelf de testberichten uploaden en controleren. Hebt u vragen over de module, lees dan de veelgestelde vragen of neem contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Hoe worden de berichten getoetst?
In de Groene Vink-module worden berichten aan een uitvoerige inhoudelijke en technische test onderworpen. Dit gebeurt aan de hand van tien scenario’s die u kunt volgen: vijf over iWmo 2.1 en vijf over iJw 2.1. U vindt de scenario’s in hoofdstuk 4 en 5 van de handleiding bij de Groene Vink-module, die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’.

De module beoordeelt alle berichten
Alle berichten van de nieuwe release iWmo 2.1 en iJw 2.1 komen in aanmerking voor de Groene Vink 2017. De Groene Vink wordt per uitvoeringsvariant uitgegeven: alle berichten binnen de gekozen uitvoeringsvarianten worden getoetst.

Scenario’s en uitvoeringsvarianten
Voor elke uitvoeringsvariant bestaan er scenario’s. In de Groene Vink-module kunt u aangeven welke uitvoeringsvarianten u wilt laten toetsen. Meer weten over de uitvoeringsvarianten en de bijbehorende berichttypen? Lees dan de Handreiking Uitvoeringsvarianten onder 'Meer informatie'.

Overzicht met deelnemers en resultaten
Op de pagina Overzicht Groene Vink-deelnemers (2017) houden we bij welke softwareleveranciers zich in de Groene Vink-module hebben ingeschreven voor een Groene Vink 2017, voor welke release of releases en wat daarvan de status is. 

Hoe meldt u zich aan voor de Groene Vink 2017?
Inschrijven voor de Groene Vink 2017 kan via de Groene Vink-module. Om toegang te krijgen tot de module hebt u een iStandaarden-account nodig. Dit kunt u aanvragen via het aanmeldformulier. Hebt u al een account? Dan hoeft u alleen een verzoek in te dienen om uw account te upgraden naar Groene Vink-gebruiker. U doet dat door een bericht te sturen aan info@istandaarden.nl.

Procedure en planning
Na registratie als Groene Vink-gebruiker informeert het Beheerteam iStandaarden u per e-mail over de verdere procedure. De planning voor de Groene Vink 2017 is:

  • 28 september 2016: start inschrijving Groene Vink voor iWmo 2.1
  • 30 september 2016: publicatie testset iWlz 1.2 
  • ± 1 oktober 2016: start inschrijving Groene Vink voor iJw 2.1
  • 31 december 2016: sluiting inschrijving voor deelname aan de uitreiking Groene Vinken maart 2017
  • 28 februari 2017: sluiting aanlevering testberichten voor deelname aan de uitreiking Groene Vinken maart 2017
  • 9 maart 2017: uitreiking Groene Vinken voor iWmo 2.1 en iJw 2.1

U kunt zich in principe heel 2017 inschrijven voor de Groene Vink. Bovenstaande procedure geldt specifiek wanneer u in aanmerking wilt komen voor de uitreiking van de Groene Vink in maart 2017.

primary.istandaarden.wooltown.nl