Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Kunstwerk Groene Vink 2018

Softwareleveranciers die zich vóór 5 februari aanmelden voor de Groene Vink 2018 en uiterlijk 9 maart de module succesvol doorlopen, verdienen een kunstwerk. Het is ontworpen en gemaakt door cliënten van een artistieke dagbesteding. 

Behoort u tot deze groep, dan ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking op dinsdag 13 maart. De locatie wordt half februari bekendgemaakt.

Zorgaanbieders maken kunstwerk
Dit jaar zijn drie zorgaanbieders geselecteerd om een voorstel te doen voor het kunstwerk ‘Groene Vink 2018’:

Vakjury Groene Vink 2018
Een speciaal geselecteerde vakjury beoordeelde op 15 februari op basis van vooraf opgestelde criteria welk artistieke voorstel als beste uit de bus kwam. De uitkomst was dat CRE8 de zorgaanbieder is die het kunstwerk Groene Vink 2018 mag produceren.

Uitreiking Groene Vink 2018
De feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstwerken vindt plaats op dinsdagmiddag 13 maart op de locatie van de zorgaanbieder die in februari als winnaar bekend is gemaakt.

Eerder uitgereikte Groene Vink-kunstwerken (2009 – 2017) 

Procedure en planning
Na registratie als Groene Vink-gebruiker informeert het Beheerteam iStandaarden u per e-mail over de verdere procedure. De planning voor de Groene Vink 2018 is:

  • september 2017: start inschrijving Groene Vink voor iPgb 2.0
  • half oktober 2017: start inschrijving Groene Vink voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2
  • 5 februari 2018: sluiting inschrijving voor deelname aan de uitreiking Groene Vinken 
  • 13 maart 2018: uitreiking Groene Vinken voor iPgb 2.0, iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2

De planning geldt specifiek voor de leveranciers die graag de feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstprijs willen bijwonen op 13 maart.

primary.istandaarden.wooltown.nl