Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Toetsing en planning

In de Groene Vink-module worden berichten aan een uitvoerige inhoudelijke en technische test onderworpen. Dit gebeurt aan de hand van diverse scenario’s die softwareleveranciers met hun software kunnen doorlopen.

Voor elke release waarvoor Groene Vinken te behalen zijn, doorloopt u de scenario’s in de handleiding. Onder ‘Meer informatie’ ziet u welke handleidingen beschikbaar zijn, en daarmee voor welke releases u een Groene Vink kunt behalen.

Softwareleveranciers die zich vóór 5 februari 2018 hebben aangemeld en uiterlijk 9 maart 2018 de Groene Vink-module met goed gevolg doorlopen hebben, ontvangen op een feestelijke bijeenkomst het kunstwerk bij de Groene Vink 2018 .

Toetsing
De toetsing voor de Groene Vink voor iStandaarden 2018 vindt plaats in de Groene Vink-module. In de module worden berichten aan een uitvoerige inhoudelijke en technische test onderworpen.

Uitreiking Groene Vink 2015 bij Rudolf Steiner Zorg (17 februari 2015)

Planning
Na registratie als Groene Vink-gebruiker informeert het Beheerteam iStandaarden u per e-mail over de verdere procedure. De planning voor de Groene Vink 2018 is:

  • september 2017: start inschrijving Groene Vink voor iPgb 2.0
  • half oktober 2017: start inschrijving Groene Vink voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2
  • 5 februari 2018: sluiting inschrijving voor deelname aan de uitreiking Groene Vinken 
  • 13 maart 2018: uitreiking Groene Vinken voor iPgb 2.0, iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2

Elke softwareleverancier die de Groene Vink behaalt, ontvangt een certificaat. De planning geldt specifiek voor de leveranciers die graag de feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstprijs willen bijwonen op 13 maart.

Tot aan de ingebruikname van de iStandaarden-releases van 2019 kunnen softwareleveranciers meedoen aan de Groene Vink 2018. 


primary.istandaarden.wooltown.nl