De specificaties van iEb zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van gemeenten, het CAK, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.