De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Specificaties van iJw komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland. 

Versie 3.0.4 is gepubliceerd voor Wmo-hulpmiddelenleveranciers en gemeenten die knelpunten ervaarden bij het toewijzen van gestapelde hulpmiddelen in de Wmo. Om het knelpunt snel op te lossen voor deze partijen, zijn aanpassingen doorgevoerd in zowel iJw als iWmo. Als iJw-ketenpartij kunt u zowel iJw-versie 3.0.3 als 3.0.4 gebruiken.