Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties

De specificaties van iEb 1.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iEb werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

Informatiemodel iStandaarden (iEb)
In het model heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor alle iStandaarden vastgelegd, waaronder de specificaties van iEb. Het Informatiemodel iStandaarden biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen en het laat zien hoe iEb-berichten hun weg vinden in de zorgketen.

Informatie uit het Informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit berichten als vanuit ketenpartijen worden benaderd.

iEb 1.0 in XML
Zorginstituut Nederland beschrijft de iEb-berichten in eXtensible Markup Language (XML), een computertaal waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen die normaal gesproken niet op elkaar aansluiten.

Een andere kracht van XML is dat het voor mensen vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. De XML-schemadefinities (XSD's) zijn voor alle iEb-berichten beschikbaar.

primary@149.210.155.96