Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iJw 2.2

Vanaf januari 2017 is iJw 2.2 in voorbereiding, de opvolger van iJw 2.1. De wens bestaat om iJw 2.2 op 1 april 2018 in gebruik te gaan nemen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iJw werken.

Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van iJw 2.2 voor u verzameld. De definitieve specificaties zijn op 3 juli beschikbaar gekomen. Daarmee kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de 2018-release van iJw: iJw 2.2.

iJw 2.2 actueel: definitieve specificaties 

 • Op 19 december zijn bijgewerkte specificaties van iJw 2.2 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • Op 2 oktober zijn bijgewerkte specificaties van iJw 2.2 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • Op 3 juli zijn de definitieve specificaties van iJw 2.2 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • Op 1 juni zijn de conceptspecificaties voor iJw 2.2 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • In april en mei zijn de technische referentiegroepen voor de nieuwe iJw-release gehouden.
 • Half februari kwamen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning bijeen in de functionele referentiegroep (nieuwsbericht)

Naamswijziging: iJw 3.0 heet nu iJw 2.2
iJw 2.2 is per 1 juni 2017 de nieuwe naam voor iJw 3.0. In verband met de omvang van de functionele inhoud is namelijk gekozen voor een zogeheten minor release: van 2.1 naar 2.2. In alle documentatie en publicaties van vóór 1 juni 2017 wordt nog gesproken van iJw 3.0.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iJw 2.2?

De VNG is opdrachtgever van iJw. Dit komt tot uiting in de Stuurgroep i-Sociaal Domein (ISD), waarin gemeenten en zorgbranches zijn vertegenwoordigd. Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iJw 2.2

In de planning ziet u hoe in de afgelopen maanden naar de definitieve specificaties van iJw 2.2 is toegewerkt.

 • 10 februari: publicatie kadernotitie iJw
 • 16 februari: eerste functionele referentiegroep
 • 16 maart: tweede functionele referentiegroep
 • april: akkoord Stuurgroep ISD op functionele inhoud
 • 13 april: eerste technische referentiegroep
 • 1 mei: programma i-Sociaal Domein stelt functionele hoofdlijnen vast
 • 11 mei: tweede technische referentiegroep
 • eind mei: Stuurgroep ISD geeft akkoord op functionele hoofdlijnen
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: betrokkenen reviewen conceptspecificaties
 • 1 juli 2017: publicatie definitieve specificaties iJw 2.2

De definitieve implementatiestrategie wordt nog opgesteld in samenwerking met alle ketenpartijen.

Eerdere releases iJw

Informatie over voorgaande releases van iJw – iJw 1.0 (2015), iJw 2.0 (2016) en iJw 2.1 (medio 2017) – vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl