Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iJw 3.0

Vanaf april 2019 is de opvolger van iJw 2.4 in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release van iJw wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iJw 3.0 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Referentiegroepbijeenkomsten

Bij ontwikkeling van iJw 3.0 heeft uitgebreide consultering plaatsgevonden bij gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers. Tevens is met ketenpartijen zoals Vecozo, Vektis, Inlichtingenbureau en Ketenbureau i-Sociaal domein samengewerkt. Hiervoor zijn referentiegroep bijeenkomsten voor iWmo/iJw georganiseerd. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten geweest met betrekking tot het declaratieproces en 4 bijeenkomsten voor de andere onderwerpen van deze release.

Wet wijziging Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2021 de Jeugdwet gewijzigd.

Het stukje informatieplicht van gemeenten naar aanbieder dat in de wet is opgenomen, dient te worden ondersteund met iJw berichtenverkeer. Hiervoor is een aanpassing opgenomen in de specificaties van release 3.0.

Voor meer informatie over het project Woonplaatsbeginsel kunt u kijken op de website van Ketenbureau i-Sociaal domein bij de groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet.

Planning iJw 2020

Globaal ziet de planning naar ingebruikname van zowel iWmo 3.0 als iJw 3.0 er als volgt uit:

  • April 2019 t/m december 2019: referentiegroep bijeenkomsten
  • Donderdag 13 februari 2020: publicatie conceptspecificaties
  • Woensdag 19 februari 2020: uitlegsessie conceptspecificaties
  • Vrijdag 14 februari t/m zondag 8 maart 2020: Reviewperiode conceptspecificaties
  • Woensdag 18 maart 2020: reviewsessie conceptspecificaties (geannuleerd)
  • Dinsdag 7 april 2020: publicatie definitieve specificaties
  • 1 januari 2021: iJw 3.0 van kracht (Let op: in het landelijk draaiboek zal de exacte datum ingebruikname worden gecommuniceerd)

Eerdere en actuele iJw-releases

Informatie over de actuele release iJw 2.4 (per 30 maart 2020 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iJw-releases.

Hoe verhoudt iJw zich tot iWmo?

De releases worden vaak in één adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iWmo en iJw hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary@149.210.155.96