Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling release iJw 2019

Vanaf januari 2018 is de opvolger van iJw 2.2 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt in 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de 2019-release van iJw helpt een afvaardiging van alle partijen die met de Jeugdwet-informatiestandaard werken.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van ‘iJw 2019’ is voor u verzameld op deze paginaNieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Actueel: functionele referentiegroepbijeenkomsten iJw 2019
Op 8 en 20 maart vonden de eerste functionele referentiegroepen voor de nieuwe release plaats. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomst voor aanbieders van zorg en ondersteuning vindt u onder ‘Functionele referentiegroep’.20 maart 2018 - Functionele referentiegroep iWlmo en iJw 2019 - presentatie

Kadernotitie iWmo 2019 en iJw 2019
De kadernotitie is de inhoudelijke basis voor zowel de 2019-release voor iWmo als voor iJw. U kunt het document downloaden via 'Meer informatie'.

April en mei: technische referentiegroepbijeenkomsten
In april en mei volgen de technische referentiegroepen voor iJw 2019. In die bijeenkomsten werken softwareleveranciers de nieuwe release van de Jeugdwet-informatiestandaard op technisch vlak uit.

Tijdstip technische referentiegroepbijeenkomsten

 • Donderdag 19 april 2018, 10.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 9 mei 2018, 10.00 – 16.00 uur

Agenda’s, presentaties en verslagen van zowel de technische als functionele referentiegroepbijeenkomsten worden gepubliceerd op deze pagina en ook persoonlijk verzonden aan de deelnemers.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iJw 2019?
Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Denk hierbij aan gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers. Wilt u actiever betrokken zijn bij de doorontwikkeling van iStandaarden? Meldt dat vooral bij ons, via info@istandaarden.nl.

Planning iJw 2019
Globaal ziet de planning van kadernotitie naar definitieve specificaties van iJw 2019 er als volgt uit:

 • 8 maart: eerste referentiegroepbijeenkomst (zie nieuwsbericht)
 • 20 maart: tweede referentiegroepbijeenkomst
 • april: akkoord van stuurgroep i Sociaal Domein op functionele inhoud
 • 19 april: eerste technische referentiegroepbijeenkomst
 • 9 mei: tweede technische referentiegroepbijeenkomst
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: review conceptspecificaties
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties

Eerdere en actuele iJw-releases
Informatie over voorgaande (iJw 1.0 en iJw 2.0) en actuele releases (iJw 2.1 en iJw 2.2) van de Wmo-informatiestandaard vindt u via de navigatie links in het scherm.

Hoe verhoudt iJw zich tot iWmo?
De releases worden vaak in een adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iJw en iWmo hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary.istandaarden.wooltown.nl