Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling release iJw 2.3

Vanaf januari 2018 is de opvolger van iJw 2.2 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt in 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de 2019-release van iJw helpt een afvaardiging van alle partijen die met de Jeugdwet-informatiestandaard werken.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van ‘iJw 2019’ is voor u verzameld op deze paginaNieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Actueel: definitieve specificaties iJw 2.3 gepubliceerd
Op 13 juli heeft Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties gepubliceerd voor de nieuwe release en op 1 augustus de XSLT's voor iJw 2.3. Zie de documentatie onder 'Meer informatie' en deze overzichtspagina.

Releasekenmerken
De beste typering van deze release is: verduidelijkingsrelease. De iJw-standaard wordt verbeterd door:

 • Het gebruik van regieberichten te verduidelijken en aan te scherpen;
 • Declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren met de overige berichten;
 • Kleine technische en functionele verbeteringen.

Het Zorginstituut ziet voldoende draagvlak bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers om de release in het eerste kwartaal van 2019 in te laten gaan.

De Stuurgroep i-Sociaal Domein neemt op 19 juni een definitief besluit over het moment waarop iJw 2.3 van kracht wordt.

Referentiegroepbijeenkomsten iWmo 2019
Presentaties en verslagen van zowel de technische als functionele referentiegroepbijeenkomsten in maart, april en mei 2018 vindt u onder 'Meer informatie'. 

Tweede technische referentiegroepbijeenkomst iWmo en iJw 2019 - 9 mei 2018Kadernotitie iWmo 2019 en iJw 2019
De kadernotitie is de inhoudelijke basis voor zowel de 2019-release voor iWmo als voor iJw. U kunt het document downloaden via 'Meer informatie'.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iJw 2019?
Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Denk hierbij aan gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers. Wilt u actiever betrokken zijn bij de doorontwikkeling van iStandaarden? Meldt dat vooral bij ons, via info@istandaarden.nl.

Planning iJw 2019
Globaal ziet de planning van kadernotitie naar definitieve specificaties van iJw 2019 er als volgt uit:

 • 8 maart: eerste referentiegroepbijeenkomst (zie nieuwsbericht)
 • 20 maart: tweede referentiegroepbijeenkomst
 • april: akkoord van stuurgroep i Sociaal Domein op functionele inhoud
 • 19 april: eerste technische referentiegroepbijeenkomst
 • 9 mei: tweede technische referentiegroepbijeenkomst
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: review conceptspecificaties
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties

Eerdere en actuele iJw-releases
Informatie over voorgaande (iJw 1.0 en iJw 2.0) en actuele releases (iJw 2.1 en iJw 2.2) van de Wmo-informatiestandaard vindt u via de navigatie links in het scherm.

Hoe verhoudt iJw zich tot iWmo?
De releases worden vaak in een adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iJw en iWmo hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary.istandaarden.wooltown.nl