Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iJw 2.1

Vanaf 1 januari 2016 is iJw 2.0 in gebruik binnen de Jeugdwet. In dit deel van de website leest u meer over het werken met de 2.0-versie van deze informatiestandaard. iJw biedt inzicht in de informatiestromen binnen de Jeugdwet tussen gemeenten en zorgaanbieders.

In het Jeugdwet-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. De iJw-standaard is daarvoor een uitstekend ondersteunend instrument.

Specificaties iJw
Vanaf 12 juni 2017 werken gemeenten en zorgaanbieders met iJw 2.1. Specificaties van iJw komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodellen voor iJw
De specificaties van iJw worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de Jeugdwet-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.1) is leidend voor de lopende release. In het Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.2) is iJw 2.2 gepubliceerd, de release die in 2018 van kracht wordt.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iJw-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iJw. Met vragen, opmerkingen en suggesties – over iJw in het algemeen of releases in het bijzonder – kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden. Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

primary.istandaarden.wooltown.nl