Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties iJw 2.2

De specificaties van iJw 2.2 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

Informatiemodel iStandaarden
In het model heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor iJw vastgelegd. Het Informatiemodel iStandaarden biedt een totaaloverzicht, er zijn bedrijfsregels, EI-standaarden en processen in opgenomen. Het informatiemodel laat zien hoe iJw-berichten hun weg vinden in de zorgketen.

Informatie uit het Informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit processen, berichten als vanuit ketenpartijen worden benaderd. Vanuit het model kunt u diverse overzichten downloaden. Op termijn wordt het aangevuld met casuïstiek.

iJw 2.2 in XML
Zorginstituut Nederland beschrijft de iJw-berichten in eXtensible Markup Language (XML), een computertaal waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen die normaal gesproken niet op elkaar aansluiten.

Een andere kracht van XML is dat het voor mensen vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. De XML-schemadefinities (XSD's) zijn voor alle iJw-berichten beschikbaar.

primary.istandaarden.wooltown.nl