Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties iJw 3.0

De specificaties van iJw 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel Jeugdwet. In het model staat hoe iJw werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

Informatiemodel iStandaarden
In het model heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor alle iStandaarden vastgelegd, waaronder de specificaties van iJw. Het Informatiemodel iStandaarden biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen en het laat zien hoe de iJw-berichten hun weg vinden.

Informatie uit het Informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit processen, berichten als vanuit ketenpartijen worden benaderd. In het model kunt u diverse overzichten downloaden en casuïstiek raadplegen.

iJw 3.0 in XML
Zorginstituut Nederland beschrijft de iJw-berichten in eXtensible Markup Language (XML), een standaard waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen die normaal gesproken niet op elkaar aansluiten.

Een andere kracht van XML is dat het voor mensen vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. De XML-schemadefinities (XSD's) zijn voor alle iJw-berichten beschikbaar.

primary@149.210.155.96