Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iPgb 2.0

In 2017 ontwikkelt de Werkgroep iPgb de berichten voor iPgb 2.0. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de andere iStandaarden: iWlz, iWmo en iJw. Alle informatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iPgb 2.0 is voor u verzameld op deze pagina. 

Nieuwe informatie en documentatie over de ontwikkeling van iPgb 2.0 wordt regelmatig toegevoegd aan deze pagina.

Actueel: definitieve specificaties iPgb 2.0
Met het werkveld van iPgb wordt momenteel het document 'Bevindingen op de definitieve specificaties iPgb 2.0' besproken. In sommige gevallen leidt dat nog tot wijzigingen in het Informatiemodel iStandaarden voor 2018. Het overzicht met de bevindingen vindt u onder 'Meer informatie', hetzelfde bestand is opgenomen in het informatiemodel.

Eerder

  • Op 14 april 2017 zijn de definitieve specificaties van iPgb 2.0 gepubliceerd, zie het nieuwsbericht.
  • Op 17 maart 2017 zijn de conceptspecificaties voor iPgb 2.0 gepubliceerd, zie het nieuwsbericht.

Verslagen en presentaties

  • Op deze pagina staan de verslagen en presentaties van het separate iPgb-softwareleveranciersoverleg. Het overleg maakt per 1 juli 2017 deel uit van het algemene softwareleveranciersoverleg van alle iStandaarden. Daar vindt u voortaan informatie over het overleg.

Planning iPgb 2.0
Eerder werd besloten dat het Toekenningsbericht (TKB) 2.0 in het najaar van 2017 in gebruik zou worden genomen en dat het Budgetafsluitbericht (BAB) 2.0 begin 2018 zou volgen. Die planning is gewijzigd.

Voor gemeenten geldt nu dat begin 2018 vooralsnog niets verandert en dat de jaarovergang net als vorig jaar via de SVB verloopt. De doelstelling is nu dat in 2018 enkele gemeenten gefaseerd en gecontroleerd aansluiten op iPgb-2.0.

In september 2017 komt een bijgesteld invoeringsplan beschikbaar.

Over de Werkgroep iPgb
De totstandkoming van de iPgb 2.0-berichten komt voort uit een breed overleg van diverse ketenpartijen waarbij het proces rondom de toekenning van een pgb onder de loep is genomen. 

In de Werkgroep iPgb werken vertegenwoordigers van deze partijen nauw samen:

  • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  • ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • Bureau Ketenregie PGB
  • Zorginstituut Nederland

Softwareleveranciersoverleg
Net als bij de ontwikkeling van nieuwe releases voor iWlz, iWmo en iJw, wordt voor iPgb een technisch overleg voor softwareleveranciers georganiseerd.

Het overleg is bedoeld voor softwareleveranciers in het werkveld van iPgb, die een softwarepakket hebben dat het berichtenverkeer in het trekkingsrecht pgb ondersteunt. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van andere betrokken organisaties.

Het iPgb-softwareleveranciersoverleg is per 1 juli 2017 ondergebracht bij het softwareleveranciersoverleg van de andere drie iStandaarden. Daar vindt u de agenda, verslagen, presentaties, het tijdstip, de locatie en meer informatie over de bijeenkomsten.

Eerdere iPgb-release
Dit is de ontwikkelpagina van iPgb 2.0. Voor meer informatie over de eerste release, iPgb 1.0, kijkt u op deze pagina.

primary.istandaarden.wooltown.nl