Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iPgb 2.0

In 2017 heeft de Werkgroep iPgb de berichten voor iPgb 2.0 ontwikkeld. Daarbij is aansluiting gezocht met de andere iStandaarden: iWlz, iWmo en iJw. Alle informatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iPgb 2.0 is voor u verzameld op deze pagina. 

Nieuwe informatie en documentatie over de ontwikkeling van iPgb 2.0 wordt regelmatig toegevoegd aan deze pagina.

Actueel: definitieve specificaties iPgb 2.0
Het werkveld van iPgb kan bij de Servicedesk iStandaarden bevindingen doorgeven op de iPgb 2.0-specificaties. Deze worden opgenomen in het document ‘Bevindingen op de definitieve specificaties iPgb 2.0’.

 In sommige gevallen leidt een bevinding nog tot wijzigingen in het Informatiemodel iStandaarden. Het actuele overzicht met de bevindingen vindt u onder 'Meer informatie', hetzelfde bestand is opgenomen in het informatiemodel.

Eerder

  • Op 14 april 2017 zijn de definitieve specificaties van iPgb 2.0 gepubliceerd, zie het nieuwsbericht.
  • Op 17 maart 2017 zijn de conceptspecificaties voor iPgb 2.0 gepubliceerd, zie het nieuwsbericht.

Verslagen en presentaties

  • Op deze pagina staan de verslagen en presentaties van het separate iPgb-softwareleveranciersoverleg. Het overleg maakt per 1 juli 2017 deel uit van het algemene softwareleveranciersoverleg van alle iStandaarden. Daar vindt u voortaan informatie over het overleg.

Planning iPgb 2.0
Eerder werd besloten dat het Toekenningsbericht (TKB) 2.0 in het najaar van 2017 in gebruik zou worden genomen en dat het Budgetafsluitbericht (BAB) 2.0 begin 2018 zou volgen. Die planning is gewijzigd.

Als het Programma PGB 2.0 van het ministerie van VWS een bijgesteld invoeringsplan heeft gemaakt, dan komt hierover informatie beschikbaar op deze pagina.

Over de Werkgroep iPgb
De totstandkoming van de iPgb 2.0-berichten gebeurt in een breed overleg van diverse ketenpartijen. 

In de Werkgroep iPgb werken vertegenwoordigers van deze partijen nauw samen:

  • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  • ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • Bureau Ketenregie PGB
  • Zorginstituut Nederland

Softwareleveranciersoverleg
Het iPgb-softwareleveranciersoverleg is per 1 juli 2017 ondergebracht bij het softwareleveranciersoverleg van de andere drie iStandaarden. Daar vindt u de agenda, verslagen, presentaties, het tijdstip, de locatie en meer informatie over de bijeenkomsten.

Eerdere iPgb-release
Dit is de ontwikkelpagina van iPgb 2.0. Voor meer informatie over de eerste release, iPgb 1.0, kijkt u op deze pagina.

primary.istandaarden.wooltown.nl