Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iPgb 2.1

Vanaf maart 2019 is de opvolger van iPgb 2.0 in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release van iPgb wordt samengewerkt met de opdrachtgevers Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De veldpartijen en softwareleveranciers die te maken hebben met iPgb worden nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe release.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iPgb 2.1 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Actueel: definitieve specificaties gepubliceerd
Op 15 augustus heeft Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties gepubliceerd voor de nieuwe release iPgb 2.1 die met ingang van 1 januari 2020 van kracht wordt.

Totstandkoming release iPgb 2.1
In april, mei en juni heeft het Zorginstituut referentiegroepbijeenkomsten georganiseerd waarbij samen met veldpartijen is gekeken naar de doorontwikkeling van de iPgb-standaard. Dit heeft geresulteerd in een totaalpakket aan wijzigingen.

In het document Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iPgb 2.1 onder ‘Meer informatie’ leest u meer over de wijzigingen. Die richten zich voornamelijk op verduidelijking van het gebruik van de standaard. iPgb 2.1 is een lichte minor release, de technische impact is minimaal.

Releasekader
Het functionele kader van iPgb wordt bepaald door de opdrachtgevende werkgroep PGB2.0, waarin de VNG en ZN plaats hebben genomen. Bij het vaststellen van de nieuwe release iPgb 2.1 staat de aansluiting op het PGB2.0-systeem van de SVB centraal. De werkgroep PGB2.0 heeft een planningskalender vastgesteld waarbij veldpartijen gefaseerd aan kunnen sluiten op het PGB2.0-systeem.

Planning iPgb 2.1
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iPgb 2.1 er zo uit:

  • 10 juli 2019: publicatie conceptspecificaties
  • Periode tot en met 4 augustus 2019: reviewperiode conceptspecificaties
  • 15 augustus 2019: publicatie definitieve specificaties
  • September – november: publicatie casusbeschrijvingen, voorbeeldberichten, Validatiemodule en Testvoorziening iStandaarden.
  • 1 januari 2020: ingebruikname iPgb 2.1

Eerdere iPgb-releases
Informatie over de actuele releases iPgb 2.0 en iPgb 1.0 vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl