Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iPgb 2.1

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling en het structureel beheren van deze informatiestandaard voor het Persoonsgebonden Budget. Sinds mei 2021 wordt een nieuwe versie van de iPgb-standaard ontwikkeld: iPgb 2.1.

Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard zoals dit ook gebeurt voor de andere iStandaarden. Met betrokken partijen wordt onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb.

Zoals ook gebruikelijk is bij de andere iStandaarden worden de releases vorm gegeven in afstemming met betrokken partijen. Voor de iPgb-standaard zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf inclusief hun softwareleveranciers.

Informatie over de release in ontwikkeling

Op deze pagina publiceert het Zorginstituut alle actuele informatie over de release die in ontwikkeling is. Nieuwe informatie over de release en de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Inhoud release in ontwikkeling

De inhoud van de nieuwe release komt tot stand door de wijzigingsverzoeken van de gebruikers van de iPgb-standaard: de verstrekkers van het persoonsgebonden budget. Dit zijn gemeenten en zorgkantoren. Daarnaast komen wijzigingsverzoeken voort uit gebruikersgroepen die door de Programmaraad PGB2.0 worden geïnitieerd.

De eerstvolgende release bestaat vooral uit aanpassingen die betrekking hebben op de informatie-uitwisseling over cliënten, hun vertegenwoordigers en of er sprake is van handelingsbevoegdheid.

Planning iPgb 2.1

Informatie over de verwachte datum ingebruikname wordt zo spoedig mogelijk aangevuld.


primary@149.210.155.96