Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties

De informatiestandaard iPgb 1.0 is vastgelegd in specificaties, XSD’s en handleidingen. De specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met alle ketenpartners.

iPgb maakt de gegevensuitwisseling op het gebied van het trekkingsrecht pgb transparant en inzichtelijk. Met de standaard worden cliënten gevolgd in alle fasen: van toekenningbeschikking tot budgetafsluiting. Alle informatie wordt in gestandaardiseerde vorm uitgewisseld.

Elektronisch en landelijk
Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels. In de iPgb-berichten is XML de primaire taal: de specificaties van iPgb bestaan uit XML-schemadefinities (XSD's). De XSD’s zijn voor beide iPgb-berichten beschikbaar.

Werkveld
Het werkveld van iPgb bestaat uit gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, het CAK en de SVB. Elke partij heeft een eigen taak in het proces:

  • het zorgkantoor wijst de zorg toe
  • de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg
  • de gemeente geeft beschikkingen af
  • het CAK stelt de eigen bijdrage vast
  • de SVB is uitvoerder van de pgb in opdracht van het ministerie van VWS

Doel
Het doel van iPgb is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iPgb een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over het trekkingsrecht pgb.

primary@149.210.155.96