Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Toekenningsbericht (TKB)

Als een aanvraag voor een pgb is goedgekeurd, geeft het zorgkantoor of de gemeente een toekenningsbeschikking af. In de beschikking staat de hoogte van het budget en de bijbehorende rechten en plichten.

Het TKB-bericht is een budgetbericht waarin een deel van de informatie uit de toekenningsbeschikking is opgenomen.

Na een aanvraag ontvangt de aanvrager binnen vijf tot tien werkdagen de zogeheten toekenningsbeschikking van het zorgkantoor of de gemeente. In de beschikking staat het te ontvangen bedrag en de bijbehorende rechten en plichten.

Een TKB bevat gegevens over datum van afgifte, ingangsdatum, einddatum, BSN, geboortedatum, beschikkingsnummer, budget en de contactpersoon.

primary.istandaarden.wooltown.nl