Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWlz

iWlz is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

Elke ketenpartij geeft via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

De ketenpartners werkten eerder met de releases iWlz 1.0 (2015), iWlz 1.1 (2016) en iWlz 1.2 (2017). Vanaf 1 april 2018 werken zij met iWlz 2.0.

Servicedesk iStandaarden
De Servicedesk iStandaarden staat open voor alle vragen over iStandaarden en het gebruik ervan. U kunt uw vraag aan de Servicedesk het beste per e-mail stellen. 

Telefonisch is de Servicedesk bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via (020) 797 89 48. Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

Standaardisatie
De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor wijst de zorg toe, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast.

Van AZR naar iWlz
De basis voor iWlz werd gelegd in 2000. Dat jaar ging AZR van start, de AWBZ-brede zorgregistratie. Deze voorloper van iWlz maakte deel uit van het project Modernisering AWBZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel van iWlz
Het doel van iWlz is onveranderd: een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg.

Tussenrelease iWlz 2.0
Op 28 juni 2018 zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van de tussenrelease voor iWlz 2.0. In het nieuwsbericht vindt u meer informatie.

primary.istandaarden.wooltown.nl