Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.0

Vanaf januari 2017 is iWlz 2.0 in voorbereiding, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release wordt per 1 april 2018 van kracht via een big bang-scenario. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met de iWlz werken.

Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van iWlz 2.0 voor u verzameld. De definitieve specificaties zijn op 3 juli beschikbaar gekomen. Daarmee kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de 2018-release van iWlz: iWlz 2.0.

Informatiesessies voor iWlz 2.0
In oktober en november 2017 organiseert Zorginstituut Nederland informatiesessies over iWlz 2.0. De bijeenkomsten zijn bedoeld om het werkveld in het algemeen – en zorgaanbieders in het bijzonder – te informeren over de impact van iWlz 2.0 op administratieve processen.

Via onze nieuwspagina en Twitter volgt binnenkort meer informatie.

Actueel: XSLT's en voorbeeldbestanden

 • Op 1 september zijn de XSLT's en voorbeeldbestanden van iWlz 2.0 gepubliceerd. 
 • Op 3 juli zijn de definitieve specificaties van iWlz 2.0 gepubliceerd, zie dit nieuwsbericht.
 • Op 1 juni zijn de conceptspecificaties voor iWlz 2.0 gepubliceerd, zie dit nieuwsbericht.
 • In april en mei zijn de technische referentiegroepen voor de nieuwe iWlz-release gehouden. 
 • Half februari kwamen iWlz-ketenpartijen bijeen in de functionele referentiegroep, zie dit nieuwsbericht.

Naamswijziging: iWlz 1.3 heet nu iWlz 2.0
iWlz 2.0 is de nieuwe naam voor iWlz 1.3. Na een stemronde in de referentiegroepbijeenkomst van 15 maart heeft de Stuurgroep iWlz de naamswijziging op 28 maart 2017 goedgekeurd.

Let op In documentatie en publicaties van vóór 28 maart wordt nog gesproken van iWlz 1.3.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWlz 2.0?
Het ministerie van VWS is opdrachtgever van iWlz. Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iWlz 2.0
In de planning ziet u hoe in de afgelopen maanden naar de definitieve specificaties van iWlz 2.0 is toegewerkt.

 • 10 februari: publicatie kadernotitie iWlz
 • 14 februari: eerste functionele referentiegroep
 • 14 maart: tweede functionele referentiegroep
 • 28 maart: Stuurgroep iWlz stelt functionele hoofdlijnen vast
 • 11 april: eerste technische referentiegroep
 • 9 mei: tweede technische referentiegroep
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: betrokkenen reviewen conceptspecificaties
 • 1 juli 2017: publicatie definitieve specificaties iWlz 2.0

Eerdere releases iWlz
Informatie over voorgaande releases van iWlz – iWlz 1.0 (2015), iWlz 1.1 (2016) – en de lopende release iWlz 1.2 (2017), vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl