Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.0

Vanaf januari 2017 is iWlz 2.0 in voorbereiding, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release wordt per 1 april 2018 van kracht via een big bang-scenario. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iWlz werken.

Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van iWlz 2.0 voor u verzameld. Op 3 juli 2017 zijn de definitieve specificaties van iWlz 2.0 beschikbaar gekomen. Daarmee kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de 2018-release van iWlz: iWlz 2.0.

iWlz on the move 2018

Zorginstituut Nederland organiseert het vervolg van iWlz on the move 2017 in februari en maart 2018. Over deze sessies met nieuwe informatie leest u meer op deze pagina.

iWlz 2.0 actueel: bijgewerkte specificaties

 • Op 19 december zijn bijgewerkte specificaties van iWlz 2.0 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • Op 2 oktober zijn bijgewerkte specificaties van iWlz 2.0 gepubliceerd, (nieuwsbericht)
 • Op 1 september zijn de XSLT's en voorbeeldbestanden van iWlz 2.0 gepubliceerd
 • Op 3 juli zijn de definitieve specificaties van iWlz 2.0 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • Op 1 juni zijn de conceptspecificaties voor iWlz 2.0 gepubliceerd (nieuwsbericht)
 • In april en mei zijn de technische referentiegroepen voor de nieuwe iWlz-release gehouden. 
 • Half februari kwamen iWlz-ketenpartijen bijeen in de functionele referentiegroep (nieuwsbericht)

Naamswijziging: iWlz 1.3 heet nu iWlz 2.0
iWlz 2.0 is de nieuwe naam voor iWlz 1.3. Na een stemronde in de referentiegroepbijeenkomst van 15 maart heeft de Stuurgroep iWlz de naamswijziging op 28 maart 2017 goedgekeurd. In documentatie en publicaties van vóór 28 maart wordt nog gesproken van iWlz 1.3.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWlz 2.0?

Het ministerie van VWS is opdrachtgever van iWlz. Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iWlz 2.0

In de planning ziet u hoe in de afgelopen maanden naar de definitieve specificaties van iWlz 2.0 is toegewerkt.

 • 10 februari: publicatie kadernotitie iWlz
 • 14 februari: eerste functionele referentiegroep
 • 14 maart: tweede functionele referentiegroep
 • 28 maart: Stuurgroep iWlz stelt functionele hoofdlijnen vast
 • 11 april: eerste technische referentiegroep
 • 9 mei: tweede technische referentiegroep
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: betrokkenen reviewen conceptspecificaties
 • 1 juli 2017: publicatie definitieve specificaties iWlz 2.0

Eerdere releases iWlz

Informatie over voorgaande releases van iWlz – iWlz 1.0 (2015) en iWlz 1.1 (2016) – én de lopende release iWlz 1.2 (2017), vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl