Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Over iWlz on the move

Zeven informatieve bijeenkomsten door het hele land

Van eind oktober tot eind november 2017 organiseert Zorginstituut Nederland iWlz on the move: zeven bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release iWlz 2.0 centraal en ’s middags volgt een update over het Actieprogramma iWlz

Aanleiding voor iWlz on the move
Professionals in de langdurige zorg werken dagelijks samen aan soepel berichtenverkeer en, op langere termijn, aan de modernisering van de gegevensuitwisseling. Uiteindelijk kunnen we daardoor meer maatwerk leveren, cliënten beter informeren en de administratieve lasten verlagen.

Over iWlz 2.0 en Actieprogramma iWlz
In de iWlz on the move-bijeenkomsten gaan we in op de recente ontwikkelingen en beantwoorden we vragen over de release iWlz 2.0 – de opvolger van iWlz 1.2 – die per 1 april 2018 van kracht wordt. iWlz on the move voorziet u van actuele en belangrijke informatie om uw organisatie optimaal voor te bereiden op deze major release. Ook gaat iWlz on the move in op het Actieprogramma iWlz. 

Doelgroep
De informatiesessies van iWlz on the move zijn bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en beleidsmakers van zorgaanbieders en zorgkantoren, die zich bezighouden met zorgadministratie en administratieve processen in relatie tot het iWlz-berichtenverkeer.

Aanmelden
Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor een van de zeven bijeenkomsten. Daar vindt u ook een gedetailleerde beschrijving van het programma van iWlz on the move. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel is aanmelding noodzakelijk.

iWlz on the move: tijd, datum en locatie

Ochtendprogramma van 9.30 tot 13.00 uur: voorbereiding release iWlz 2.0
Middagprogramma van 13.30 tot 16.00 uur: Actieprogramma iWlz 

  • donderdag 19 oktober, Van der Valk Hotel Haarlem
  • maandag 23 oktober, Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp
  • woensdag 25 oktober, Van der Valk Hotel Houten-Utrecht
  • woensdag 1 november, Van der Valk Hotel Zwolle
  • donderdag 2 november, Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
  • woensdag 22 november, Van der Valk Hotel Eindhoven (alleen ochtend)
  • donderdag 23 november, Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen (alleen ochtend)

Over het programma
Elke bijeenkomst van iWlz on the move heeft hetzelfde ochtend- en middagprogramma. Deelnemers kunnen de hele bijeenkomst – inclusief lunch – bijwonen of kiezen voor een van de dagdelen. In februari 2018 volgt opnieuw een reeks iWlz on the move-bijeenkomsten.

Bij het middagprogramma, waarin de deelnemers een update krijgen over het Actieprogramma iWlz, zijn ook adviseurs en softwareleveranciers welkom. Zij ontvangen een separate uitnodiging.

Meer informatie
Al uw vragen over iWlz on the move kunt u stellen via info@istandaarden.nl. Over de release iWlz 2.0 leest u meer op de ontwikkelpagina van iWlz 2.0, het Actieprogramma iWlz lichten we toe in deze rubriek.

primary.istandaarden.wooltown.nl