Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Over iWlz on the move

In oktober en november 2017 organiseerde Zorginstituut Nederland de eerste editie van iWlz on the move: zeven informatiesessies waarin ‘s ochtends de release iWlz 2.0 centraal stond en ’s middags het Actieprogramma iWlz.

Professionals in de langdurige zorg werken dagelijks samen aan soepel berichtenverkeer en, op langere termijn, aan de modernisering van de gegevensuitwisseling. Uiteindelijk kunnen we daardoor meer maatwerk leveren, cliënten beter informeren en de administratieve lasten verlagen.

iWlz on the move-bijeenkomsten gaan in op de inhoud van de nieuwe release en de impact ervan op de administratieve processen bij zorgaanbieders en zorgkantoren. Ook lichten de sprekers actuele ontwikkelingen toe en u hebt alle ruimte om vragen te stellen.

iWlz on the move in 2018

In 2018 gaan we door met iWlz on the move. We beantwoordden we vragen over de release iWlz 2.0 – de opvolger van iWlz 1.2 die per 1 april 2018 van kracht wordt.Informatie over de migratie, de overgang naar de nieuwe release en wat er precies gaat plaatsvinden om alle systemen op elkaar aan te laten sluiten, komt ruim aan bod. 

In één ochtend gaan we in op vragen als:

  • Wat houdt de migratieperiode in?
  • Hoe kan ik mij als zorgaanbieder zo goed mogelijk voorbereiden?
  • Hoeveel berichtenverkeer gaat er plaatsvinden na de migratie?

U ontvangt alle actuele en belangrijke informatie om uw organisatie optimaal voor te bereiden op de migratie naar iWlz 2.0.

Schrijf u nu in voor de bijeenkomsten in februari en maart 2018
U kunt zich op deze pagina inschrijven voor een van de zeven bijeenkomsten in februari en maart 2018. 

Doelgroep
De informatiesessies van iWlz on the move zijn bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en beleidsmakers van zorgaanbieders en zorgkantoren, die zich bezighouden met zorgadministratie en administratieve processen in relatie tot het iWlz-berichtenverkeer.

Aanmelden
Via onze nieuwspagina en Twitter laten we weten wanneer u zich kunt aanmelden voor iWlz on the move in 2018. 

Meer informatie
Al uw vragen over iWlz on the move kunt u stellen via info@istandaarden.nl. Over de release iWlz 2.0 leest u meer op de ontwikkelpagina van iWlz 2.0, het Actieprogramma iWlz lichten we toe in deze rubriek.

primary.istandaarden.wooltown.nl