Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitvoeringsinformatie

Zorginstituut Nederland beheert in opdracht van het ministerie van VWS de iWlz-berichten waarmee uitvoerders informatie uitwisselen. Van die gegevens maakt het Zorginstituut diverse rapportages en monitorproducten voor het ministerie en de ketenpartners. 

Deze uitvoeringsinformatie wordt gepubliceerd op istandaarden.nl:

Wachtlijstinformatie
Van het aantal wachtenden op langdurige zorg verschijnen gedetailleerde overzichten en rapportages.

Monitor Transitie lage ZZP's
De Monitor Transitie lage ZZP’s brengt maandelijks in kaart hoeveel mensen met een laag ZZP daarvoor hebben gekozen.

primary.istandaarden.wooltown.nl