Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitvoeringsinformatie

Zorginstituut Nederland beheert in opdracht van het ministerie van VWS de iWlz-berichten waarmee uitvoerders informatie uitwisselen. Van die gegevens maakt het Zorginstituut diverse rapportages en monitorproducten voor het ministerie en de ketenpartners. 

Deze uitvoeringsinformatie wordt gepubliceerd op istandaarden.nl:

Wachtlijstinformatie
Van het aantal wachtenden op langdurige zorg verschijnen gedetailleerde overzichten en rapportages.


primary@149.210.155.96