Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Monitor Transitie lage ZZP's

In de Monitor Transitie lage ZZP’s brengt Zorginstituut Nederland maandelijks in kaart hoeveel mensen met een laag ZZP daarvoor hebben gekozen. Dit op basis van de uitvoeringsinformatie uit de iWlz. De informatie biedt op landelijk niveau inzicht in de actuele stand van de transitie.

Per 1 januari 2015 heeft een transitie in de langdurige zorg plaatsgevonden. De AWBZ bestaat niet meer. Onderdelen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw.

Daarom is een overgangsprocedure ingesteld. De groep mensen met een indicatie voor een laag ZZP die op 31 december 2014 gebruikmaakten van AWBZ-zorg moeten in 2015 definitief kiezen of zij die zorg intra- dan wel extramuraal willen ontvangen. 

Bij een keuze voor intramuraal blijven zij – na een bevestiging via een herindicatie – definitief in de Wlz. Bij een keuze voor extramurale zorg stromen zij de Wmo of de Zvw in.

primary.istandaarden.wooltown.nl