Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Beheer

Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland ​beheert iWlz en houdt de regie over de implementatie van nieuwe versies van iWlz​. Dit In opdracht van het ministerie van VWS.

Om gebruikers van iWlz te ondersteunen, heeft het Beheerteam iStandaarden een servicedesk opgericht en handige hulpmiddelen ontwikkeld in de vorm van modules.

Releasebeheer iWlz
​Van iWlz verschijnen van tijd tot tijd bijgewerkte versies. Het doel van deze nieuwe releases is de informatie-uitwisseling tussen Wlz-partijen nog meer te stroomlijnen en te formaliseren. Bij de planning, afstemming en ontwikkeling van een nieuwe iWlz-release worden ketenpartijen nauw betrokken. Het document Releasebeheer iWlz bevat een schematische weergave van de totstandkoming en u leest meer over releasetypen en -onderhoud.

EditVoorbeeld releasekalender (iWlz 1.1)

Programma van Eisen (PvE)
Het PvE draagt bij aan de kwaliteitsbewaking van de informatie-uitwisseling. Om nauwkeurig in te kunnen spelen op wijzigingen, en om het streven naar een verdere uniformering en formalisering te ondersteunen, beschrijft het PvE de systeemeisen waaraan iWlz moet voldoen. Momenteel wordt het PvE herzien. Zodra de geactualiseerde versie beschikbaar is, publiceren we die in het menu rechts en via een nieuwsbericht.

Convenant samenwerking ketenpartijen AZR
Datzelfde geldt voor het '​Convenant samenwerking ketenpartijen AZR 2013'. Het is ondertekend door de bestuurders van Actiz, BTN, CAK, CIZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland, VGN, ZN en CVZ (nu: Zorginstituut Nederland). De afspraken die zijn vastgelegd in het convenant, gelden nog steeds. Het convenant verschaft duidelijkheid over besluitvorming en verantwoordelijkheden, en is het vertrekpunt voor aanvullende operationele afspraken.

primary.istandaarden.wooltown.nl