Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Modules en services

Om het berichtenverkeer te ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een aantal modules en services ontwikkeld. Het zijn hulpmiddelen voor ketenpartijen om efficiënt met iWlz te werken en om snel thuis te raken in een nieuwe release.

Modules gebruiken

Voor iWlz bieden we deze modules: de Validatiemodule, de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet, Tabelbeheer en de Conversiemodule. De modules bedienen diverse doelgroepen, en soms hebt u een inlogcode nodig. Met de module Accountbeheer kunt u uw inloggegevens zelf bijhouden. Alle modules zijn verzameld onder het tabblad Modules.

Services gebruiken
Wilt u gebruikmaken van een service? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Vervolgens nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken. Met alle gebruikers van onze services stelt Zorginstituut Nederland een serviceniveau-overeenkomst (SLA) op.

Overzicht van onze dienstverlening

Validatiemodule
De Validatiemodule valideert alle iStandaarden-berichten, waaronder die voor de iWlz. Alle partijen die gebruikmaken van het iWlz-berichtenverkeer kunnen de berichten die ze gebruiken uploaden en valideren in de module.

Let op De Validatiemodule is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Validatieservice
De validatieservice biedt zorgaanbieders, zorgkantoren, softwareleveranciers en alle andere instanties die gebruikmaken van het iWlz-berichtenverkeer de mogelijkheid om de berichten via een in de eigen software ingebouwde service te valideren. De validatieservice genereert ook automatisch een retourbericht.

Let op De Validatieservice is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De dienst is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Conversiemodule
De Conversiemodule biedt u de mogelijkheid om berichten tussen zorgkantoor en zorgaanbieders te converteren. Tot 1 april 2017 kunt u de Conversiemodule gebruiken om berichten om te zetten van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2 en andersom.

Regionale Wachtlijstmodule
De Regionale Wachtlijstmodule geeft zorgaanbieders een overzicht van het aantal actief- en wenswachtenden, per Wlz-AGB-code, per zorgeenheid. De cijfers zijn afkomstig van de zorgkantoren die voor cliënten in hun regio de leveringsstatussen registreren. Het aantal wachtenden per iWlz-AGB-code is een optelling van de informatie die door een of meer zorgkantoren bij Zorginstituut Nederland is aangeleverd.

iWlz-AGB-codelijst en Wlz-regiotabel
Onderdeel van de dienstverlening van Zorginstituut Nederland zijn de tabellen die in iWlz worden gebruikt. Gebruikers kunnen vanuit hun eigen software informatie opvragen uit de actuele iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel.

Informatiemodel Wlz
In het Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2) heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor iWlz 1.2 vastgelegd, de release waarmee in 2017 gewerkt wordt. Het model biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Wlz-zorg en laat zien hoe de iWlz-berichten daar hun weg in vinden.

primary.istandaarden.wooltown.nl