Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Modules en services

Om het berichtenverkeer te ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een aantal modules en services ontwikkeld. Het zijn hulpmiddelen voor ketenpartijen om efficiënt met iWlz te werken en om snel thuis te raken in een nieuwe release.

Modules gebruiken
Voor iWlz in het algemeen bieden we deze modules:

  • Validatiemodule,
  • Tabelbeheer,
  • Testvoorziening iStandaarden (TiS)
  • Regionale Wachtlijstmodule
  • Conversiemodule (let op: deze module werkt niet voor iWlz 2.0).

De modules bedienen diverse doelgroepen, en soms hebt u een inlogcode nodig. Met de module Accountbeheer kunt u uw inloggegevens zelf bijhouden. Alle modules zijn verzameld onder het tabblad Modules.

Services gebruiken
Wilt u gebruikmaken van een service? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Vervolgens nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken. Met alle gebruikers van onze services stelt Zorginstituut Nederland een serviceniveau-overeenkomst (SLA) op.

Overzicht van onze dienstverlening

Validatiemodule
De Validatiemodule valideert alle iStandaarden-berichten, waaronder die voor iWlz. Alle partijen die gebruikmaken van het iWlz-berichtenverkeer kunnen de berichten die ze gebruiken uploaden en valideren in de module.

Let op De Validatiemodule is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Tabelbeheer: iWlz-AGB-codelijst en Wlz-regiotabel
Onderdeel van de dienstverlening van Zorginstituut Nederland zijn de tabellen die in iWlz worden gebruikt. Gebruikers kunnen vanuit hun eigen software informatie opvragen uit de actuele iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel.

Testvoorziening iStandaarden (TiS)
TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Zij kunnen hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer, waaronder iWlz, en zo nodig verbeteren.

Regionale Wachtlijstmodule
De Regionale Wachtlijstmodule geeft zorgaanbieders een overzicht van het aantal actief- en wenswachtenden, per Wlz-AGB-code, per zorgeenheid. De cijfers zijn afkomstig van de zorgkantoren die voor cliënten in hun regio de leveringsstatussen registreren. Het aantal wachtenden per iWlz-AGB-code is een optelling van de informatie die door een of meer zorgkantoren bij Zorginstituut Nederland is aangeleverd.

Informatiemodel iStandaarden
In het Informatiemodel iStandaarden heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor iWlz 2.0 vastgelegd, de release waarmee vanaf 1 april 2018 gewerkt wordt. Het model biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Wlz-zorg en laat zien hoe de iWlz-berichten daar hun weg in vinden.

primary.istandaarden.wooltown.nl