Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling release iWlz 2019

Vanaf januari 2018 is de opvolger van iWlz 2.0 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt in 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de 2019-release van iWlz helpt een afvaardiging van alle partijen die met de Wlz-informatiestandaard werken.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van ‘iWlz 2019’ is voor u verzameld op deze paginaNieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Actueel: functionele referentiegroepbijeenkomsten iWlz 2019
Op 5 en 15 maart vonden de eerste functionele referentiegroepen voor de nieuwe release plaats. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomst voor aanbieders van zorg en ondersteuning vindt u onder ‘Functionele referentiegroep’.15 maart 2018 - Functionele referentiegroep iWlz 2019 - presentatie

Kadernotitie voor iWlz 2019
De kadernotitie is de inhoudelijke basis voor de 2019-release van iWlz. U kunt het document downloaden onder 'Meer informatie'.

April en mei: technische referentiegroepbijeenkomsten
In de komende maanden volgen de technische referentiegroepen voor iWlz 2019. In die bijeenkomsten werken softwareleveranciers de nieuwe release van de Wmo-informatiestandaard op technisch vlak uit.

Tijdstip technische referentiegroepbijeenkomsten

 • Dinsdag 17 april 2018, 10.00 – 16.00 uur
 • Dinsdag 8 mei 2018, 10.00 – 16.00 uur

Agenda’s, presentaties en verslagen van zowel de technische als functionele referentiegroepbijeenkomsten worden gepubliceerd op deze pagina en ook persoonlijk verzonden aan de deelnemers.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWlz 2019?
Het ministerie van VWS is opdrachtgever van iWlz. Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iWlz 2019
In de planning voor iWlz 2019. ziet u hoe in de komende maanden wordt gewerkt van kadernotitie naar de definitieve specificaties van iWlz 2019.

 • 5 maart: eerste referentiegroepbijeenkomst (zie nieuwsbericht)
 • 15 maart: tweede referentiegroepbijeenkomst
 • april: akkoord van Stuurgroep iWlz op functionele inhoud
 • 17 april: eerste technische referentiegroepbijeenkomst
 • 8 mei: tweede technische referentiegroepbijeenkomst
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: review conceptspecificaties
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties

Eerdere en actuele iWlz-releases
Informatie over voorgaande (iWlz 1.0 en iWlz 1.1) en actuele releases (iWlz 1.2 en iWlz 2.0) van de Wlz-informatiestandaard vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl