Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Modules en services

Om het berichtenverkeer te ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een aantal modules en services ontwikkeld. Het zijn hulpmiddelen voor ketenpartijen om efficiënt met iWlz te werken en om snel thuis te raken in een nieuwe release.

Modules gebruiken
Voor iWlz in het algemeen bieden we deze modules:

  • Decentrale Validatiemodule,
  • Tabelbeheer,
  • Testvoorziening iStandaarden (TiS)
  • Regionale Wachtlijstmodule
  • Conversiemodule (let op: niet beschikbaar voor iWlz 2.1)
  • Groene Vink-module (let op: niet beschikbaar voor iWlz 2.1)

De modules bedienen diverse doelgroepen, en soms hebt u een inlogcode nodig. Met de module Accountbeheer kunt u uw inloggegevens zelf bijhouden. Alle modules zijn verzameld onder het tabblad Modules.

Services gebruiken
Wilt u gebruikmaken van een service? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Vervolgens nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken. Met alle gebruikers van onze services stelt Zorginstituut Nederland een serviceniveau-overeenkomst (SLA) op.

Overzicht van onze dienstverlening

Decentrale Validatiemodule
De Decentrale Validatiemodule (DVM) valideert alle iStandaarden-berichten, waaronder die voor iWlz. Alle partijen die gebruikmaken van het iWlz-berichtenverkeer kunnen de berichten die ze gebruiken uploaden en valideren in de module.
De DVM is in het leven geroepen om privacygevoelige gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving eenvoudiger aan te bieden, te verwerken en uit te wisselen.

Let op De DVM is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Tabelbeheer: iWlz-AGB-codelijst en Wlz-regiotabel
Onderdeel van de dienstverlening van Zorginstituut Nederland zijn de tabellen die in iWlz worden gebruikt. Gebruikers kunnen vanuit hun eigen software informatie opvragen uit de actuele iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel.

Testvoorziening iStandaarden (TiS)
TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Zij kunnen hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer, waaronder iWlz, en zo nodig verbeteren.

Regionale Wachtlijstmodule
De Regionale Wachtlijstmodule geeft zorgaanbieders een overzicht van het aantal actief- en wenswachtenden, per Wlz-AGB-code, per zorgeenheid. De cijfers zijn afkomstig van de zorgkantoren die voor cliënten in hun regio de leveringsstatussen registreren. Het aantal wachtenden per iWlz-AGB-code is een optelling van de informatie die door een of meer zorgkantoren bij Zorginstituut Nederland is aangeleverd.

Conversiemodule (momenteel niet beschikbaar voor iWlz 2.1)
De Conversiemodule biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om iWlz-berichten te converteren van een oude naar een nieuwe versie en vice versa. Afhankelijk van de implementatiewijze van een nieuwe release wordt de module (tijdelijk) beschikbaar gesteld, na de ingebruikname van een nieuwe versie van iWlz.

Groene Vink-module (momenteel niet beschikbaar voor iWlz 2.1)
Met de Groene Vink deelt het Zorginstituut een compliment uit aan softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Een Groene Vink betekent dat hun softwaresysteem gereed is voor een nieuwe release. Na inschrijving in de module doorlopen softwareleveranciers testscenario’s. Op deze pagina staan de releases waarvoor een Groene Vink te behalen is. 

Informatiemodel iStandaarden

In het Informatiemodel iStandaarden heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor iWlz 2.1 vastgelegd, de release waarmee vanaf 1 januari 2020 gewerkt wordt. Het model biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Wlz-zorg en laat zien hoe de iWlz-berichten daar hun weg in vinden.

primary@149.210.155.96