Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties iWlz 2.2

De specificaties van iWlz 2.2 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. Er staat in hoe deze versie van iWlz werkt en welke afspraken gelden. De specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met alle ketenpartners.

Informatiemodel iStandaarden
In het Informatiemodel heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor alle iStandaarden vastgelegd, waaronder de specificaties van iWlz. Het Informatiemodel biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen en het laat zien hoe de iWlz-berichten hun weg vinden.

Informatie uit het Informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit processen, berichten als vanuit ketenpartijen worden benaderd. Vanuit het model kunt u diverse overzichten downloaden en casuïstiek raadplegen.

Alle documentatie in het informatiemodel voor iWlz 2.2 is voor u verzameld op de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2).

iWlz in XML
Zorginstituut Nederland beschrijft de iWlz-berichten in eXtensible Markup Language (XML); een computertaal waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen die normaal gesproken niet compatible met elkaar zijn. Een andere kracht van XML is dat het voor mensen vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.

Sinds 1 juli 2015 is XML de primaire taal in het iWlz-berichtenverkeer. De XML-schemadefinities (XSD’s) zijn voor alle iWlz-berichten beschikbaar. Zorginstituut Nederland beziet samen met het werkveld hoe het gebruik van de XML-conversieservice zo eenvoudig mogelijk gemaakt kan worden.

primary@149.210.155.96