Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWlz 2.3

iWlz is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

Elke ketenpartij geeft via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.

Servicedesk iStandaarden
Vanaf 1 januari 2022 werken de ketenpartners met iWlz 2.3. Bij het gebruik van iWlz biedt de Servicedesk iStandaarden ondersteuning. Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

Standaardisatie
De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor wijst de zorg toe, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast.

Van AZR naar iWlz
De basis voor iWlz werd gelegd in 2000. Dat jaar ging AZR van start, de AWBZ-brede zorgregistratie. Deze voorloper van iWlz maakte deel uit van het project Modernisering AWBZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel van iWlz
Het doel van iWlz is onveranderd: een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg.

primary@149.210.155.96