Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo 2.2

Vanaf januari 2017 is iWmo 2.2 in voorbereiding, de opvolger van iWmo 2.2. De wens bestaat om iWmo 2.2 op 1 april 2018 in gebruik te gaan nemen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iWmo werken.

Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van iWmo 2.2 voor u verzameld. De definitieve specificaties zijn op 3 juli beschikbaar gekomen. Daarmee kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de 2018-release van iWmo: iWmo 2.2.

Naamswijziging: iWmo 3.0 heet nu iWmo 2.2
iWmo 2.2 is de nieuwe naam voor iWmo 3.0. In verband met de omvang van de functionele inhoud is namelijk gekozen voor een zogeheten minor release: van 2.1 naar 2.2.

Let op In alle documentatie en publicaties van vóór 1 juni 2017 wordt nog gesproken van iWmo 3.0.

Actueel: definitieve specificaties iWmo 2.2

 • Op 2 oktober zijn de definitieve specificaties van iWmo 2.2 gepubliceerd, zie dit nieuwsbericht.
 • Op 1 juni zijn de conceptspecificaties voor iWmo 2.2 gepubliceerd, zie dit nieuwsbericht.
 • In april en mei zijn de technische referentiegroepen voor de nieuwe iWmo-release gehouden.
 • Half februari kwamen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning bijeen in de functionele referentiegroep, zie dit nieuwsbericht.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWmo 2.2?
De VNG is opdrachtgever van iWmo. Dit komt tot uiting in de Stuurgroep i-Sociaal Domein (ISD), waarin gemeenten en zorgbranches zijn vertegenwoordigd. Nieuwe versies van de standaard worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iWmo 2.2
In de planning ziet u hoe in de afgelopen maanden naar de definitieve specificaties van iWmo 2.2 is toegewerkt.

 • 10 februari: publicatie kadernotitie iWmo
 • 16 februari: eerste functionele referentiegroep
 • 16 maart: tweede functionele referentiegroep
 • april: akkoord Stuurgroep ISD op functionele inhoud
 • 13 april: eerste technische referentiegroep
 • 1 mei: programma i-Sociaal Domein stelt functionele hoofdlijnen vast
 • 11 mei: tweede technische referentiegroep
 • eind mei: Stuurgroep ISD geeft akkoord op functionele hoofdlijnen
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: betrokkenen reviewen conceptspecificaties
 • 1 juli 2017: publicatie definitieve specificaties iWmo 2.2

De definitieve implementatiestrategie wordt nog opgesteld in samenwerking met alle ketenpartijen.

Eerdere releases iWmo
Informatie over voorgaande releases van iWmo – iWmo 1.0 (2015), iWmo 2.0 (2016) en iWmo 2.1 (medio 2017) – vindt u via de navigatie links in het scherm.

primary.istandaarden.wooltown.nl