Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo 2.4

Vanaf januari 2019 is de opvolger van iWmo 2.3 in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van deze 2020-release van iWmo wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWmo 2.4 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Releasekader en documentatie
Het inhoudelijke (functionele) kader van iWmo 2.4 wordt gevormd door de Kadernota 2020, die door de Stuurgroep i-Sociaal Domein op 13 december 2018 is vastgesteld. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’. Daar vindt u ook alle documentatie die bij iWmo 2.4 hoort.

Referentiegroepbijeenkomsten
Bij ontwikkeling van iWmo 2.4 heeft uitgebreide consultering plaatsgevonden bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Hiervoor zijn functionele en technische referentiegroepbijeenkomsten voor iWmo/iJw geformeerd, waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd.

Planning iWmo 2020
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 er zo uit:

  • Woensdag 30 januari 2019: kick-off
  • Donderdag 7 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 5 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 26 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 16 april 2019: 2e technische referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 21 mei 2019: afsluiting
  • Donderdag 6 juni 2019: publicatie conceptspecificaties
  • juni: review conceptspecificaties
  • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties
  • 30 maart 2020: ingebruikname iWmo 2.4

Eerdere en actuele iWmo-releases
Informatie over de actuele release iWmo 2.3 (per 1 april 2019 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iWmo-releases.

Hoe verhoudt iWmo zich tot iJw?
De releases worden vaak in een adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iWmo en iJw hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary@149.210.155.96