Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo 3.0

Vanaf april 2019 is de opvolger van iWmo 2.4 in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release van iWmo wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWmo 3.0 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Referentiegroepbijeenkomsten

Bij ontwikkeling van iWmo 3.0 heeft uitgebreide consultering plaatsgevonden bij gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers. Tevens is met ketenpartijen zoals Vecozo, Vektis, Inlichtingenbureau en Ketenbureau i-Sociaal domein samengewerkt. Hiervoor zijn referentiegroep bijeenkomsten voor iWmo/iJw georganiseerd. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten geweest met betrekking tot het declaratieproces en 4 bijeenkomsten voor de andere onderwerpen van deze release.

Planning iWmo 2020

Globaal ziet de planning naar ingebruikname van zowel iWmo 3.0 als iJw 3.0 er als volgt uit:

  • April 2019 t/m december 2019: referentiegroep bijeenkomsten
  • Donderdag 13 februari 2020: publicatie conceptspecificaties
  • Woensdag 19 februari 2020: uitlegsessie conceptspecificaties
  • Vrijdag 14 februari t/m zondag 8 maart 2020: Reviewperiode conceptspecificaties
  • Woensdag 18 maart 2020: reviewsessie conceptspecificaties (geannuleerd)
  • Dinsdag 7 april 2020: publicatie definitieve specificaties
  • 1 januari 2021: iWmo 3.0 van kracht (Let op: in het landelijk draaiboek zal de exacte datum ingebruikname worden gecommuniceerd)

Eerdere en actuele iWmo-releases

Informatie over de actuele release iWmo 2.4 (per 30 maart 2020 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iWmo-releases.

Hoe verhoudt iWmo zich tot iJw?

De releases worden vaak in één adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iWmo en iJw hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary@149.210.155.96