Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling release iWmo 2.3

Vanaf januari 2018 is de opvolger van iWmo 2.2 in voorbereiding. Deze nieuwe release wordt per 1 april 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de 2019-release van iWmo is samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met de Wmo-informatiestandaard werken, zoals gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWmo 2.3 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Migratiedraaiboek en migratiehandleiding gepubliceerd
Op 19 december 2018 heeft Zorginstituut Nederland het draaiboek en een handreiking gepubliceerd waarmee u zich voor kunt bereiden op de migratie van 2.2 naar 2.3 (nieuwsbericht).

Releasekenmerken
De beste typering van deze release is: verduidelijkingsrelease. De iWmo-standaard wordt verbeterd door:

 • Het gebruik van regieberichten te verduidelijken en aan te scherpen;
 • Declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren met de overige berichten;
 • Kleine technische en functionele verbeteringen.

Referentiegroepbijeenkomsten iWmo 2.3
Presentaties en verslagen van zowel de technische als functionele referentiegroepbijeenkomsten in maart, april en mei 2018 vindt u onder 'Meer informatie'. 

Tweede technische referentiegroepbijeenkomst iWmo en iJw 2019 - 9 mei 2018

Kadernotitie voor iWmo 2019 en iJw 2019
De kadernotitie is de inhoudelijke basis voor zowel iWmo 2.3 als iJw 2.3. Let op: in de notitie heten de releases nog ‘iWmo 2019’ en ‘iJw 2019’. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’.  

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWmo 2.3?
Nieuwe versies van de standaard, zoals iWmo 2.3, worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Denk hierbij aan gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers. Wilt u actiever betrokken zijn bij de doorontwikkeling van iStandaarden? Meld dat vooral bij ons, via info@istandaarden.nl.

Planning iWmo 2.3
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWmo 2.3 er zo uit:

 • 8 maart 2018: eerste referentiegroepbijeenkomst 
 • 20 maart: tweede referentiegroepbijeenkomst
 • april: akkoord van stuurgroep i-Sociaal Domein op functionele inhoud
 • 19 april: eerste technische referentiegroepbijeenkomst
 • 9 mei: tweede technische referentiegroepbijeenkomst
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: review conceptspecificaties
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties
 • december: publicatie landelijke migratiedocumentatie (draaiboek + handreiking)
 • 1 april 2019: ingebruikname iWmo 2.3

Eerdere en actuele iWmo-releases
Informatie over voorgaande releases (iWmo 1.0, iWmo 2.0 en iWmo 2.1) en de actuele release (iWmo 2.2) van de Wmo-informatiestandaard vindt u via de navigatie links in het scherm.

Hoe verhoudt iWmo zich tot iJw?
De releases worden vaak in een adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iWmo en iJw hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)
De specificaties van iWmo worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de iWmo-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de toekomstige release: iWmo 2.3.

Naar het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)
primary.istandaarden.wooltown.nl