Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWmo 2.1

Vanaf 12 juni 2017 is iWmo 2.1 in gebruik binnen de Wmo. In dit deel van de website leest u meer over het werken met de 2.1-versie van deze informatiestandaard voor de Wmo. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Specificaties iWmo
Vanaf 12 juni 2017 werken gemeenten en zorgaanbieders met iWmo 2.1. Specificaties van iWmo komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodel iStandaarden
De specificaties van iWmo worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de Wmo-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.1) gaat over de lopende release. In het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.2) is iWmo 2.2 gepubliceerd, de release die in 2018 van kracht wordt.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iWmo-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iWmo. Met vragen, opmerkingen en suggesties – over iWmo in het algemeen of releases in het bijzonder – kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden. Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

primary.istandaarden.wooltown.nl