Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Modules en services

Om het berichtenverkeer te ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een aantal modules en services ontwikkeld. Het zijn hulpmiddelen voor het werkveld om efficiënt met iWmo te werken en om snel thuis te raken in een nieuwe release.

Met de modules en services van Zorginstituut Nederland kunnen zorgaanbieders en zorgkantoren bijvoorbeeld berichten valideren, of vanuit hun eigen applicatie direct gegevens uit de in iWmo gebruikte codelijsten raadplegen.

Modules gebruiken
Deze modules zijn van toepassing op iWmo:

  • Validatiemodule
  • Testvoorziening iStandaarden (TiS)
  • Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet (sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Excel).

De modules bedienen diverse doelgroepen, en soms hebt u een inlogcode nodig. Met de module Accountbeheer kunt u uw inloggegevens zelf bijhouden. Een overzicht van alle modules op deze website, met een korte beschrijving, vindt u op deze pagina.

Services gebruiken
Wilt u gebruikmaken van een service? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Vervolgens nemen we contact met u op om verdere afspraken te maken. Met alle gebruikers van onze services stelt Zorginstituut Nederland een serviceniveau-overeenkomst (SLA) op..

Overzicht van onze dienstverlening

Validatiemodule
De Validatiemodule valideert alle iStandaarden-berichten, waaronder die voor iWmo. Alle partijen die gebruikmaken van het iWmo-berichtenverkeer kunnen de berichten die ze gebruiken uploaden en valideren in de module.

Let op De Validatiemodule is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Testvoorziening iStandaarden (TiS)
TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Zij kunnen hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer, waaronder iWmo, en zo nodig verbeteren.

Informatiemodel iStandaarden

In het Informatiemodel iStandaarden heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor iWmo 2.4 vastgelegd, de release waarmee vanaf 30 maart 2020 gewerkt wordt. Het model biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen in de Wmo-zorg en -ondersteuning en laat zien hoe de iWmo-berichten daar hun weg in vinden.

primary@149.210.155.96