Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWmo 3.0

Vanaf 1 januari 2021 is iWmo 3.0 in gebruik binnen de Wmo. In dit deel van de website leest u meer over het werken met de 3.0-versie van deze informatiestandaard voor de Wmo. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Specificaties iWmo
Vanaf 1 januari 2021 werken gemeenten en zorgaanbieders met iWmo 3.0. Specificaties van iWmo komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodel iStandaarden
De specificaties van iWmo worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de iWmo-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de lopende release: iWmo 3.0.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iWmo-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iWmo.

  •  Modules zijn hulpmiddelen om efficiënt met iWmo te werken en snel thuis te raken in een nieuwe release.
  •  Bij de Servicedesk iStandaarden kunt u terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over iWmo in het algemeen of releases in het bijzonder.
  •  Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.
primary@149.210.155.96