Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties iWmo 3.0

De specificaties van iWmo 3.0 zijn vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

Informatiemodel Wmo
In het model heeft Zorginstituut Nederland de specificaties voor alle iStandaarden vastgelegd, waaronder de specificaties van iWmo. Het Informatiemodel iStandaarden biedt een totaaloverzicht. Het visualiseert de processen en het laat zien hoe iWmo-berichten hun weg vinden in de zorgketen.

Informatie uit het Informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit processen, berichten als vanuit ketenpartijen worden benaderd. In het model kunt u diverse overzichten downloaden en casuïstiek raadplegen.

iWmo 3.0 in XML
Zorginstituut Nederland beschrijft de iWmo-berichten in eXtensible Markup Language (XML), een standaard waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen die normaal gesproken niet op elkaar aansluiten.

Een andere kracht van XML is dat het voor mensen vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. De XML-schemadefinities (XSD's) zijn voor alle iWmo-berichten beschikbaar.

primary@149.210.155.96