Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWvggz

Zorginstituut Nederland heeft de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) per 9 oktober 2020 beëindigd.

Op verzoek van de ketenpartijen is door Zorginstituut Nederland gewerkt aan de informatiestandaard om invulling te geven aan de technische systeemkoppelingen van de ketenpartijen, waarmee digitale gestructureerde informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Samen met de ketenpartijen heeft het Zorginstituut een roadmap uitgewerkt en heeft het ketenprogramma de kosten daarvan in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben de ketenpartijen onder meer geconstateerd dat de noodzakelijke investeringen die in kaart zijn gebracht om die keteninformatievoorziening te realiseren niet in verhouding staan tot de baten in termen van de hiermee te realiseren administratieve lastenvermindering.

De ketenpartijen hebben daarom op 8 oktober 2020 gezamenlijk besloten om een pas op de plaats te maken voor wat betreft de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening.

Als eerste vervolgstap worden nu gezamenlijk criteria vastgesteld waaraan een bestendige IV-oplossing dient te voldoen.

Op basis van het besluit van de Bestuurlijke Ketenraad heeft ZIN de ontwikkeling en implementatie van de informatiestandaard voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (iWvggz) voor nu per 9 oktober 2020 beëindigd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de brief aan de Tweede Kamer. In de brief vindt u op pagina 11 het kopje ‘Informatievoorziening Wvggz’.

De verzamelde kennis die geland is in documenten en het informatiemodel kunt u terugvinden in ons iWvggz-archief.


primary@149.210.155.96