Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Inventarisatie

Het jaar 2020 staat in het teken van het thema ‘Opbouwen’. Het Zorginstituut doet een intake op de producten van het ketenprogramma. Samen met de ketenpartijen wordt een eerste set van berichttypen bepaald die worden ontwikkeld tot gestandaardiseerde berichtspecificaties. 

Voor de iWvggz heeft het Zorginstituut de informatie-uitwisselingen in de keten geïnventariseerd. Die inventarisatie is gebaseerd op de wetstekst en de aangeleverde documentatie vanuit het programma. Het resultaat bevat een overzicht van de processen in de Wvggz en de bijbehorende gegevensuitwisselingen, uitgedrukt in BPMN 2.0. Deze procesplaten zijn ìn februari 2020 gepubliceerd in een eerste versie van het informatiemodel voor de iWvggz.

Voor de inventarisatie zijn de interne processen van de ketenpartijen zo min mogelijk beschreven; de focus ligt op de gegevensuitwisseling tussen de verschillende ketenpartijen. In de procesbeschrijvingen wordt ingegaan op die processtappen waar relevante keuzemomenten voor de keten uit voortvloeien. De procesplaten zijn beschreven met een beperkte set van de beschikbare concepten uit BPMN. Zo zijn de platen zo leesbaar mogelijk gehouden, ook voor mensen zonder diepgaande kennis van deze modelleertaal.

primary@149.210.155.96