Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overleg

Het Zorginstituut organiseert regelmatig klankbordgroepbijeenkomsten. Daar bespreken ketenpartijen ervaringen met het berichtenverkeer, doen verbetervoorstellen en bereiden deze gezamenlijk voor om te bespreken tijdens de referentiegroepen van een volgende release.

Voor de iWvggz kent de klankbordgroep (KBG) in de huidige situatie een specifieke samenstelling met partijen die zich richten op de ontwikkeling van de eerste serie berichten in de iWvggz. De deelnemers zijn:

  • De Nederlandse ggz. Vertegenwoordigd in de KBG de GGZ-instellingen in Nederland. De zorginstellingen zelf hebben geen deelnemers voor de KBG afgevaardigd.
  • Openbaar Ministerie. Het OM bekleedt een centrale rol in de keten. Daarnaast is het OM ontwikkelaar van OMZIS, het informatiesysteem dat het OM gebruikt voor de iWvggz.
  • Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon. Stichting PVP levert advies en bijstand aan een betrokkene die te maken krijgt met verplichte zorg.
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De IGJ verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
  • Softwareleveranciers van zorgaanbieders. De EPD-systemen van de zorgaanbieders bieden ondersteuning voor de iWvggz.

Werkwijze en planning

De iWvggz volgt zoveel mogelijk het proces van de iStandaarden. Voor de eerste releasen van de iWvggz is de beschikbare tijd echter krap; om de ambitie te halen om begin juli 2021 een eerste versie van de iWvggz in gebruik te nemen is het nodig dat bijeenkomsten in een hogere frequentie plaatsvinden. Waar de Klankbordgroep regulier maandelijks bijeenkomt gebeurt dit voor de iWvggz ongeveer eens per twee weken.

In april zijn de conceptversies van de berichttypen gepubliceerd, begin september volgen de inhoudelijke conceptspecificaties van de verschillende berichten en in oktober worden de definitieve specificaties gepubliceerd die de softwareleveranciers in hun systemen inbouwen.

Het Zorginstituut richt zich bij de ontwikkeling van de eerste serie berichten in de iWvggz op de eerste voorbereiding van een verzoek tot zorgmachtiging zoals dit door de Nederlandse ggz en het Openbaar Ministerie is voorgesteld en in het BKR is bekrachtigd.

Gevolgen corona

Het Zorginstituut volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM. De richtlijnen laten bijeenkomsten met fysieke aanwezigheid nog niet toe. Sinds halverwege maart van dit jaar worden daarom alle bijeenkomsten via videoconferencing gehouden.

Vervolg

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  • Woensdag 2 september van 13.00 tot 15.00. Toelichting op de publicatie van de conceptspecificaties. KBG en sw-leveranciers
  • Woensdag 9 september van 10.00 tot 11.30. Planning iWvggz KBG
  • Donderdag 10 september van 10.00 tot 11.30. Planning iWvggz sw-leveranciers
  • Woensdag 23 september van 13.00 tot 15.00. Reviewsessie op de conceptspecificaties. KBG en sw-leveranciers

Wanneer de maatregelen rondom het coronavirus het weer toelaat zijn de bijeenkomsten in Diemen op locatie van het Zorginstituut, tot die tijd komen we bij elkaar via videoconference.

Documentatie

In de kantlijn aan de rechterkant onder 'Meer informatie' kunt u de verslagen vinden van de KBG bijeenkomsten. De conceptversies van de berichttypen en bijbehorende documentatie vindt u onder Specificaties.

primary@149.210.155.96