Bronregisters en procesmodel gedefinieerd

De basisinfrastructuur van het netwerkmodel is klaar. De voorziene bronregisters en het bijbehorende procesmodel zijn in concept gedefinieerd.

Indicatieregister klaar en getest

De eerste stappen naar realisatie van het netwerkmodel zijn gezet. Koploper CIZ heeft het Indicatieregister gebouwd en koploper Menzis is erop aangesloten. Een succesvol verlopen Data Protection Impact Assessment (DPIA) bij elke partij verzekert ons ervan dat alle gegevens die via het netwerk worden uitgewisseld veilig zijn. Nu ook de autorisatiestructuur voor het Indicatieregister gereed is, na analyse door Hooghiemstra en Partners, zijn we klaar voor het proefdraaien.

Toetsing van het netwerkmodel in de praktijk

Begin 2022 kregen we op bestuursniveau de ‘go’ voor het starten van de schaduwdraaifase. Dat betekent dat koplopers CIZ en Menzis het Indicatieregister zullen toetsen aan de praktijk. Zorgkantoor Menzis vergelijkt gedurende deze periode de gegevens in het nieuwe register met het oude berichtenverkeer. Zo kunnen we toetsen of het Indicatieregister goed werkt.

VECOZO bouwt intussen aan migratievoorziening Silvester, waarmee de overige zorgkantoren eind 2022 kunnen aansluiten op het Indicatieregister. Deze migratie neemt een jaar in beslag.