Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij de informatie-uitwisseling iWlz. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces van iWlz vindt u op de pagina Referentiegroepbijeenkomsten . Op basis van de resultaten uit het referentieproces schrijft Zorginstituut Nederland een advies voor de Stuurgroep iWlz.