Releaseproces
Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen zoals beschreven op de pagina Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten
Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWlz-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepen schrijft Zorginstituut Nederland een advies. Kijk op de pagina voor referentiegroepbijeenkomsten voor verslagen en verdere informatie.