Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen zoals beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo en iJw zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWmo-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces vindt u op de pagina Referentieproces iWmo release 2023. Op basis van de resultaten uit het referentieproces schrijft Zorginstituut Nederland een advies. Dit advies wordt voorgelegd aan de Stuurgroep i-Sociaal domein.

Conceptplanning iWmo release 2023

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit betekent dat we continu monitoren en bijsturen waar nodig. De planning hieronder is een concept op basis van voorgaande jaren en dient als leidraad.

 

  • december 2021 - april 2022: referentieproces;
  • 22 juni 2022: publicatie conceptspecificaties;
  • 27 en 28 juni 2022: uitlegsessies;
  • 27 juni – 4 september 2022: reviewperiode;
  • 13 september 2022: reviewsessie;
  • 29 september 2022: publicatie definitieve specificaties;
  • 1 april 2023: implementatie;
  • 3 april 2023: ingebruikname.