Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

IZO

De IZO-community bestaat uit zeventien organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met de cliënt als uitgangspunt.

Via deze startpagina voor IZO vind je informatie over de innovaties die de IZO-community samen met Zorginstituut Nederland ontwikkelt en onderzoekt. Ook lees je meer over het Toekomstbeeld 2020, de Denktank IZO, de Platforms, Expertgroep Architectuur IZO en Project ILZe. 

Evaluatie en vervolg
In september en oktober 2015 zijn gesprekken gevoerd om het platform te evalueren en tot aanbevelingen te komen voor het vervolg. 'Evaluatie Platform IZO' geeft daarvan de samenvatting.

Geleerde lessen
In december 2015 verscheen 'IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015', een boekje met de geleerde lessen, de aanpak van vier jaar IZO en een terugblik op de belangrijkste projecten en momenten.

Zowel de evaluatie als het boekje met geleerde lessen vind je onder 'Meer informatie'.

Deelnemers IZO
Sinds 1 januari 2016 vallen de IZO-activiteiten onder de hoede van Zorginstituut Nederland. In het platform zijn naast uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd.

Contact met Platform IZO
Platform IZO bereik je via infoizo@zinl.nl. Via dat e-mailadres verloopt ook het contact met het secretariaat van Platform IZO.

Links naar deelnemers IZO

primary@149.210.155.96