Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

IZO

Sinds 1 januari 2016 vallen de activiteiten van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) onder de hoede van Zorginstituut Nederland. Via deze startpagina voor IZO vindt u informatie over Platforms, Expertgroep Architectuur IZO, Denktanks en het Toekomstbeeld. De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met volop aandacht voor de cliënt.

Evaluatie en vervolg
In september en oktober 2015 zijn gesprekken gevoerd om het platform te evalueren en tot aanbevelingen te komen voor het vervolg. 'Evaluatie Platform IZO' geeft daarvan de samenvatting. In december 2015 verscheen 'IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015', een boekje met de geleerde lessen, de aanpak van vier jaar IZO en een terugblik op de belangrijkste projecten en momenten. Beide documenten vindt u onder 'Meer informatie'.

Deelnemers IZO
In het platform zijn naast uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd.

Links naar deelnemers IZOprimary.istandaarden.wooltown.nl