Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken zeventien organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

Community en Platform

IZO is enerzijds Platform IZO bestaande uit zeventien leden van uitvoerings- en brancheorganisaties in de langdurige zorg. Zij komen maandelijks bijeen om ontwikkelingen in het veld te bespreken en actief samenhang te bevorderen tussen IV-trajecten.

Anderzijds is er in breder verband de IZO Community. De community is een groep van professionals, brancheorganisaties, overheidsorganisaties en leveranciers in de informatievoorziening en zorg en ondersteuning. Dit is een groep geïnteresseerden die op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van IZO door middel van nieuwsbrieven. Zij worden actief betrokken om in breder verband een verbetering van de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning te stimuleren middels hun deelname aan IZO denktanks of doorleefsessies. Op de hoogte blijven van de IZO-activiteiten kan door te abonneren op de IZO nieuwsbrief.

Ontstaan IZO

IZO is in 2012 opgestart door het Ministerie van VWS, ingericht als tijdelijke projectorganisatie van Directie Langdurige Zorg. In 2015 is IZO overgedragen aan het Zorginstituut Nederland. Zij faciliteert IZO, het eigenaarschap ligt bij de 17 deelnemende partijen (waaronder het ministerie van VWS).

Aanvankelijk was het doel van IZO vooral het creëren van een goed netwerk binnen de zorg en ondersteuning. Dit was gericht op het signaleren van mogelijke verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten. De ambities zijn destijds geformuleerd in het Toekomstbeeld IZO 2020 en luiden:

  • administratieve lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning
  • eenvoud voor de klant
  • modernisering van de gegevenshuishouding

In 2020 heeft een evaluatie onder de 17 deelnemende partijen uitgewezen dat zij zich meer willen richten op het creëren en bevorderen van samenhang in de informatievoorzieningstrajecten in de zorg en ondersteuning. IZO richt zich vooral op de wettelijke domeinen Wlz, Wmo en Zvw .

Contact met Platform IZO

IZO  bereik je via infoizo@zinl.nl. Via dat e-mailadres verloopt ook het contact met het secretariaat van Platform IZO.

Links naar deelnemers IZO

primary@149.210.155.96