Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

LIDA

De Langdurige zorg InformatieDomeinArchitectuur (LIDA) is vastgelegd in een wiki. Met de LIDA-wiki krijgt de Wlz-keten snel inzicht in afspraken over uitgangspunten, kaders en principes, gegevensstromen en bronnen, standaarden, voorzieningen, et cetera – alles wat te maken heeft met de manier waarop de informatievoorziening binnen de Wlz is opgebouwd.

Met het oog op de toekomst
Bij de ontwikkeling van de architectuur wordt rekening gehouden met de langere termijn (± 2018) en de korte termijn: de invoering van de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 en de decentralisatie richting gemeenten (Wmo en Jeugdwet). De impact op de architectuur van de informatievoorziening is meegenomen in dit document.

Snel en flexibel
Met de komst van de wiki is ook het proces ingericht om wijzigingen en aanvullingen voor de hele sector zichtbaar te maken. Een wiki is een webpagina die iedereen kan aanpassen, en waarop wijzigingen meteen zichtbaar zijn. De wiki is de leidende bron voor LIDA, die steeds de actueelste versie van de informatiedomeinarchitectuur bevat.

Beheerteam LIDA
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beheert LIDA. Het team voert in opdracht van en in afstemming met de Expertgroep Architectuur IZO wijzigingen door in de architectuur. Spelfouten of andere manieren van formuleren verwerkt het beheerteam direct. Wijzigingen met een grotere impact op de inhoud legt het team voor aan de Expertgroep Architectuur IZO.

primary@149.210.155.96