Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO

Zorginstituut Nederland organiseerde de Denktank IZO die donderdag 31 oktober 2019 plaatsvond. Rond het thema 'Wat zie ik aan de horizon?' ontmoetten deelnemers uit diverse disciplines in de zorg en ondersteuning elkaar op de vertrouwde Denktank-locatie: CORPUS Congress Centre in Oegstgeest. Er waren meer dan 180 deelnemers, bekijk verslag en filmpje.

Afgelopen zomer hebben mensen in heel Nederland hun ervaringen met ons gedeeld over de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Zij gaven ons zicht op problemen die zich nu voordoen, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens. Ook gaven de deelnemers ons een eerste aanzet voor oplossingen. 

Met de rechtstreekse inbreng uit deze burgerbijeenkomsten willen we veranderingen in gang zetten waarop mensen echt zitten te wachten. Daarmee gaan we op de Denktank aan de slag.

Deze werkwijze past bij onze intentie om meer mensen te betrekken bij IZO-activiteiten. Onder 'Meer informatie' kun je het visiedocument inzien dat leidend was bij de voorbereiding van de Denktank IZO van 31 oktober 2019.

Denktank IZO 31 oktober 2019

Welke impact hebben huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning op jou en op zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties? Op de komende Denktank IZO willen we graag samen met jou de toekomst verkennen.

In het Toekomstbeeld 2020 is acht jaar geleden in beeld gebracht hoe informatie de klanten, zorgverleners en instanties zou kunnen verbinden. Met als doel: duidelijkheid voor cliënten en minder administratieve lasten voor alle partijen die bij hun zorg betrokken zijn.

Dit beeld is in de loop der jaren steeds concreter geworden. De technische systeemwereld van toen is nu op veel terreinen doorgedrongen tot de leefwereld van mensen. 

Als meer mensen en partijen beschikken over informatie, welke veranderingen brengt dat dan met zich mee? Op de drempel van 2020 willen we iedereen daarom uitnodigen om mee te doen, denken en praten over wat er is veranderd. En over de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Wat is de Denktank IZO?

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). De Denktank IZO is het platform voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van informatievoorziening in zorg en ondersteuning. 

De Denktank IZO is hét moment om ontwikkelingen en innovaties, die betrekking hebben op jouw werkgebied te horen en ervaringen te delen met collega’s en samenwerkingspartners. Jouw actieve inbreng wordt op prijs gesteld!

Ontmoet vooruitstrevende gedreven professionals en burgers die op zoek zijn naar innovatieve ideeën om de zorgpraktijk steeds verder te verbeteren.

Ontmoet je netwerk, deel je mening, promoot je innovatieve oplossing en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Benieuwd naar eerdere bijeenkomsten?

Van elke Denktank verschijnt een verslag van de bijeenkomst, compleet met film, foto's en presentaties. Op deze pagina zijn alle verslagen voor je verzameld.

primary@149.210.155.96