Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO

Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). De eerstvolgende Denktank IZO is op dinsdag 5 juni. Het thema wordt binnenkort bekendgemaakt.

Wat is de Denktank IZO?

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Op de Denktank gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven.

Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning.

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur- en uitvoeringsorganisaties.

Verslag van de vorige Denktank IZO

Rond het thema ‘De stem van de klant’ waren op de Denktank IZO van 28 november 2017 zo’n 110 deelnemers uit diverse disciplines in de zorg en ondersteuning actief.

Benieuwd naar eerdere bijeenkomsten?

Van elke Denktank verschijnt een verslag van de bijeenkomst, compleet met film, foto's en presentaties. Verslagen van voorgaande Denktanks zijn voor u verzameld op de archiefpagina.

primary.istandaarden.wooltown.nl