Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

28 november 2017

De stem van de klant is het thema van de Denktank IZO van 28 november 2017. Binnenkort wordt de uitnodiging verstuurd en het programma bekendgemaakt.

De stem van de klant

Samen met burgers de informatievoorziening in zorg en ondersteuning innoveren

De vraag hoe je burgers het beste kunt betrekken bij zorg en ondersteuning is niet 1-2-3 te beantwoorden. Patiënten en cliënten willen best graag meedenken over de dienstverlening van zorgaanbieders en ondersteuners. Maar hen betrekken bij zaken als beleidsontwikkeling, informatievoorziening en gegevensuitwisseling is een stuk lastiger.

Lastig betekent niet ‘onmogelijk’. Op de Denktank IZO dagen we u uit om aan de slag te gaan met het betrekken van burgers bij uw innovaties in informatievoorziening. Visies, praktijkvoorbeelden en concrete tips stimuleren u als deelnemer om samen met collega’s na te denken en te overleggen om ook in uw eigen organisatie burgers te betrekken.

Voor frisse ideeën op de Denktank IZO stellen wij deelname van jong talent aan deze IZO-activiteit zeer op prijs.

Datum: 28 november 2017
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: Corpus Congress Centre Oegstgeest


primary.istandaarden.wooltown.nl