Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Eerdere Denktanks

Over elke Denktank wordt verslag gedaan van de bijeenkomst. In het archief houden we alle verslagen van eerdere edities van de Denktank IZO beschikbaar, inclusief film, foto's en presentaties.

Denktank IZO najaar 2020
In het najaar van 2020 werden in twee webinars de innovatieve concepten het ‘Verhalenvenster’ en de ‘Verkeerstoren in de zorg’ besproken. Verdeeld over de twee bijeenkomsten deden zo’n 75 deelnemers uit de IZO-community mee. Overeenkomstig met de IZO-werkwijze werkten de deelnemers aan innovatie volgens het 5D-model, dat bestaat uit detecteren, denken, doen, doorleven en doorgeven. In deze bijeenkomsten lag de nadruk op de laatste onderdelen.

Denktank IZO 31 oktober 2019
Op de Denktank IZO op 31 oktober zochten de meer dan 180 deelnemers naar de meest effectieve toepassingen. Belangrijke conclusie: ‘We moeten echt elkaars taal leren spreken.’

Denktank IZO 22 november 2018
Afwijkende eigenschappen, omstandigheden en situaties vragen om inclusieve systemen voor informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het systeem moet de mens blijven zien. Hoe houden we iedereen binnenboord? Zo'n 120 deelnemers gingen in conclaaf.

Denktank IZO 28 november 2017
Gehoor geven aan 'de stem van de klant', het thema van de Denktank, is logisch en lastig. 110 deelnemers gingen goed in gesprek, wat resulteerde in een verslag met veel concrete tips om mensen te betrekken bij innovatie van informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.

Denktank IZO 13 juni 2017
Rond het thema ‘Hoog tijd voor een nieuw perspectief’ waren zo’n 150 deelnemers vanuit diverse disciplines uit de zorg en ondersteuning actief. “We zitten volop in het denken, doen, doorleven en doorgeven”, aldus dagvoorzitter Hans Oosterkamp.

Denktank IZO 3 november 2016
Het onderwerp van deze Denktank was 'cliënt en data'. In de bijeenkomst werd duidelijk dat er vooruitgang geboekt wordt in informatie-uitwisseling die patient included is. Resultaten uit pilots met blockchain en process mining werden gepresenteerd en er waren weer vier workshops.

Denktank IZO 16 juni 2016
Ruim 120 deelnemers kwamen samen om te denken, doen en leren: in interactie met elkaar en met de experts van vier workshops. Zij ontmoetten elkaar rond het thema 'innovatie in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning'.

Denktank IZO 13 oktober 2015
Het thema was: op weg naar 2020. 's Ochtends ging het over denken en doen in het platform, direct contact maken en luisteren naar je spiegelbeeld. De middag bracht vier workshops. Een goedgevulde Denktank, waarvan een samenvatting in stripvorm verscheen.

Denktank IZO 4 juni 2015
Centraal stond vooruitblikken op de digitale mogelijkheden voor de klant ofwel 'de klant in een digitaal 2020'. De deelnemers gingen onder andere in op MijnOverheid, het Persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) en het concept van het IZO Toekomstbeeld 2020.

primary@149.210.155.96